Seattle, WA ▾

AmeriCanna Rx

Recreational/Medical
Obama Kush

Flowers / Indica

Obama Kush

 

⅛ Oz
$54
(MED) Salmon River OG

Flowers

(MED) Salmon River OG

 

½ Oz
$156
(REC) Sour Apple Kush

Flowers / Indica

(REC) Sour Apple Kush

 

1 Oz
$120
(MED) Northern Lights

Flowers / Indica

(MED) Northern Lights

 

¼ Oz
$17
(REC) Cookies & Cream #106

Flowers

(REC) Cookies & Cream #106

 

1 Oz
$384
(REC) Thin Mint Cookies

Flowers / Hybrid

(REC) Thin Mint Cookies

 

¼ Oz
$102
(REC) Winter Mint

Flowers

(REC) Winter Mint

 

¼ Oz
$96
(REC) Gorilla Glue

Flowers / Hybrid

(REC) Gorilla Glue

 

½ Oz
$168
(MED) New York City Chem

Flowers

(MED) New York City Chem

 

½ Oz
$165
(MED) Sweet Meringue

Flowers

(MED) Sweet Meringue

 

1 G
$12
(MED) JGR

Flowers

(MED) JGR

 

⅛ Oz
$13
(MED) Evelyn

Flowers

(MED) Evelyn

 

⅛ Oz
$45
(MED) Pineapple Fields

Flowers

(MED) Pineapple Fields

 

1 Oz
$187
(REC) Black Cherry Soda

Flowers / Hybrid

(REC) Black Cherry Soda

 

1 G
$16
(REC) Sweet Meringue

Flowers

(REC) Sweet Meringue

 

1 G
$15
(REC) Dawgy Treats

Flowers

(REC) Dawgy Treats

 

1 G
$15
(MED) Thin Mint Cookies

Flowers / Hybrid

(MED) Thin Mint Cookies

 

½ Oz
$165
(REC) Platinum GSC

Flowers

(REC) Platinum GSC

 

½ Oz
$156
(MED) Tragic

Flowers

(MED) Tragic

 

1 Oz
$80
(MED) Dosido 201

Flowers

(MED) Dosido 201

 

½ Oz
$165
(MED) Country Fair

Flowers

(MED) Country Fair

 

1 Oz
$60
(REC) Grapefruit

Flowers / Sativa

(REC) Grapefruit

 

¼ Oz
$63
(REC) White Tahoe Cookies

Flowers

(REC) White Tahoe Cookies

 

1 Oz
$390
(REC) Chocolate Oranges

Flowers

(REC) Chocolate Oranges

 

1 G
$17
(REC) Golden Lemons

Flowers

(REC) Golden Lemons

 

½ Oz
$168
(MED) Black Cherry Soda

Flowers / Hybrid

(MED) Black Cherry Soda

 

¼ Oz
$85
(MED) Lemon Betty #6

Flowers

(MED) Lemon Betty #6

 

½ Oz
$165
(MED) Golden Pineapple

Flowers / Hybrid

(MED) Golden Pineapple

 

1 G
$12
(MED) Dosiberry

Flowers

(MED) Dosiberry

 

1 G
$12
(REC) Cookies and Cream

Flowers / Hybrid

(REC) Cookies and Cream

 

1 G
$12